Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Bakala se zachoval k nájemníkům jako gauner - zveřejňujeme rozsudek soudu s odůvodněním

Zdeněk Bakala se zachoval k nájemníkům bytů OKD jako gauner a toto označení je přiměřené, tak lze shrnout rozsudek Městského soudu v Praze, který máme k dispozici a nyní zveřejňujeme. Jednání Z. Bakaly lze dle soudu jednoznačně označit za jednání ničemné a podvodné.

Rozsudek zatím není pravomocný, Zdeněk Bakala se v poslední možný den odvolal k Vrchnímu soudu. Zajímavé je celé odůvodnění rozsudku, které rovněž sumarizuje sliby Z. Bakaly a jeho podnikatelské skupiny vůči nájemníkům (které nedodržel).

Citujeme z rozsudku:
...
"Nájemci cca 44.000 bytů v několika městech severní Moravy důvodně očekávali na zaklade veřejně daného slibu, že jim byty budou v budoucnu převedeny do vlastnictví za přislíbené ceny. Proto se nezajimali o zajištění jiného vlastního bydlení a naopak v dobré víře investovali ze svého do majetku žalobce. Daný slib žalobce (Zdeněk Bakala) nesplnil a dokonce jej posléze veřejně zapřel. Jako výmluvu žalobce užil takové nevýznamné argumenty, že vlastník bytů hodlá investovat do nájemního bydlení a že by nájemci na zakoupení bytu neměli peníze. Nyní popsané jednání žalobce, které mělo a má na desítky tisíc osob významně negativní dopad, lze jednoznačně označit za jednání ničemné a podvodné (v obecném smyslu toho slova), což jsou synonyma pro jednáni gaunerské. Nesplněním důležitého slibu bez pádného (a tudíž i obhajitelného) důvodu se žalobce zachoval vůči nájemcům bytu OKD neférově a nečestně. Navíc žalobce nejen že porušil daný slib, ale nad to ho i zapřel. Jestliže pak žalovaný mj. právě i toto jednání žalobce kritizuje a v rámci kritiky je označuje za gaunerské, jde vzhledem k jeho popsané závažnosti o kritiku přiměřeno."

Celý rozsudek naleznete zde:
Rozsudek Městského soudu v Praze ve sporu Zdeněk Bakala cca Lubomír Zaorálek, formát pdf

Za pozornost určitě stojí i výpověď šéfa odborů OKD Miroslava Syrového, který u soudu trpěl ztrátou paměti (Syrový sedí v dozorčí radě NWR a pobírá za to roční odměnu v řádech miliónů Kč).

Roman Macháček, předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.