Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Arca Capital Pavla Krúpy podala návrh na insolvenci na společnost RESIDOMO

Arca Capital Pavla Krúpy podala návrh na insolvenci na vlastníka bytů OKD, společnost RESIDOMO, dříve RPG Byty.

Návrh, který připravila a podala Arca Capital pana Krúpy, byl 28.4.2017 v odpoledních hodinách Krajským soudem v Ostravě zamítnut.
Společnost Arca Capital chystá odvolání.

Z našeho pohledu vidíme následující problémy podaného insolvenčního návrhu:
1) Není z něj úplně jasné, jak se z RESIDOMO stal dlužník, který má povinnost plnit z privatizační smlouvy. Takovou povinnost má KARBON INVEST a jeho nástupci.
2) Byty jsou zastavené a zástavní (zajištěný) věřitel se uspokojuje v případné insolvenci přednostně! To znamená, pokud by byl návrh přijat, tak nájemníci budou uspokojeni až na konci.
3) Argumenty o insolvenci (tj. předluženosti) společnosti nejsou dostatečně prokázány

Návrh insolvence vychází z faktu, že smlouva o prodeji OKD z roku 2004 garantuje nájemníkům bytů OKD bez časového omezení předkupní právo k bytům v případě jejich prodeje za obdobných podmínek, za kterých byly byty oceněny při privatizaci OKD (a za jakých je získali od státu vlastníci KARBON INVEST, tedy 40 000 za byt) (článek 7.6d)).
Jelikož byl bytový fond OKD v roce 2015 prodán mimo podnikatelskou skupinu KARBON INVEST (resp. jejich právní nástupce), mělo být nejprve uplatněno předkupní právo pro jejich nájemníky, tedy byty měly být nejprve nabídnuty k prodeji za zvýhodněných podmínek jejich stávajícím nájemníkům, to se ale nestalo.
Došlo tak k porušení smlouvy a nájemníci mohou uplatnit svou pohledávku, nárok na zvýhodněný odkup bytu. Jelikož je ale bytový fond nyní zadlužen (celkový dluh vyšší než 10 mld. Kč), nemůže být tento závazek vůči nájemníkům splněn a proto je navržena insolvence společnosti RESIDOMO vlastníci hornické byty.
Přes výše uvedené výhrady považujeme tento koncept návrhu v zásadě za správný.

Je podezřelé, jak rychle byl insolvenční návrh zamítnut, když soudci Krajského soudu v Ostravě (Rostislav Krhut) k jeho řádnému posouzení a prostudování stovek stran dokumentů a příloh stačily 2 hodiny.

V obecné rovině všechny aktivity, které mohou pomoci k nápravě dřívějších pochybení / podvodů při privatizaci 44 000 hornických bytů podporujeme.
S Pavlem Krúpou jsme v kontaktu a jednáme o úpravě podmínek zastupování nájemníků bytů OKD a možných dalších krocích.

Roman Macháček, BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.