Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Zapojili jsme se do připomínkového řízení k novele občanského zákoníku

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ se zapojilo do připomínkového řízení, které se týká chystané novely občanského zákoníku.

Dopis předsedovi Sdružení nájemníků ČR (Milan Taraba):
Vážený pane předsedo,
v souvislosti s chystanou novelou občanského zákoníku jsou velmi vážně ohrožena práva sjedána ve prospěch nájemníků v bytech OKD. Dle článku 7.6(d) Smlouvy o prodeji OKD mají nájemci 44 000 bytů OKD předkupní právo k těmto bytům za cenově zvýhodněných podmínek (40 000/byt s přihlédnutím k prodejním cenám obdobných bytů při převádění z majetku státu a obcí na nájemníky) bez časového omezení závazku (tedy napořád).

V souvislosti s chystanou novelou ale existují pro nájemníky bytů OKD a ve vztahu k tomuto závazku velmi významná rizika:
- výpověď bez udání důvodů
- omezení přechodu nájmu
- zrušení platnosti stávajících smluv
- žaloby a možné přezkoumávání výše nájmů bez časového omezení (dopad
i na Smluvní nájmy)
- specifikace v oblasti služebních bytů

Výsledkem tak může být situace, kdy nájemníci bytů OKD o práva sjednaná v jejich prospěch přijdou, protože jim vlastník bude moci stávající smlouvu v případě potřeby kdykoli vypovdět a zísat tak volné byty bez závazků určené k prodeji, viz. scénář v Kladně. Obdobná situace nastává i v případě omezení přechodu nájmu apod.

Žádám Vás proto, aby jste v rámci připomínového řízení k novele občanského zákoníka zohlednili i specifické práva sjednaná ve prospěch 100 000 nájemníků těchto bytů, jedná se o velmi výrazné procento nájemníků a nájemních bytů.

Dovedu si rovněž představit situaci, že stát chystanou novelu tyto nájemníky poškodí, neochrání jejich práva vyplývající ze Smlouvy o prodeji OKD a v konečném důsledku tak bude čelit případným žalobám ze strany poškozených nájemníků těchto bytů. A takový scénář si určitě nepřeji.

děkuji
s pozdravem
Roman Macháček

Odpověď Milana Taraby:
Vážený pane inženýre,
zdravím Vás a Váš kolektiv z Prahy. Přijměte ujištění, že se Sdružení nájemníků ČR za nájemníky bytů OKD postaví v souladu s Vaším požadavkem. Stanovisko Vám zašleme poté, co bude v rámci připomínkového řízení zpracováno.
M. Taraba

Obdobnou žádost jsme také adresovali na Ministerstvo pro místní rozvoj

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.