Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Zapojili jsme se do připomínkového řízení k novele občanského zákoníku

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ se zapojilo do připomínkového řízení, které se týká chystané novely občanského zákoníku.

Dopis předsedovi Sdružení nájemníků ČR (Milan Taraba):
Vážený pane předsedo,
v souvislosti s chystanou novelou občanského zákoníku jsou velmi vážně ohrožena práva sjedána ve prospěch nájemníků v bytech OKD. Dle článku 7.6(d) Smlouvy o prodeji OKD mají nájemci 44 000 bytů OKD předkupní právo k těmto bytům za cenově zvýhodněných podmínek (40 000/byt s přihlédnutím k prodejním cenám obdobných bytů při převádění z majetku státu a obcí na nájemníky) bez časového omezení závazku (tedy napořád).

V souvislosti s chystanou novelou ale existují pro nájemníky bytů OKD a ve vztahu k tomuto závazku velmi významná rizika:
- výpověď bez udání důvodů
- omezení přechodu nájmu
- zrušení platnosti stávajících smluv
- žaloby a možné přezkoumávání výše nájmů bez časového omezení (dopad
i na Smluvní nájmy)
- specifikace v oblasti služebních bytů

Výsledkem tak může být situace, kdy nájemníci bytů OKD o práva sjednaná v jejich prospěch přijdou, protože jim vlastník bude moci stávající smlouvu v případě potřeby kdykoli vypovdět a zísat tak volné byty bez závazků určené k prodeji, viz. scénář v Kladně. Obdobná situace nastává i v případě omezení přechodu nájmu apod.

Žádám Vás proto, aby jste v rámci připomínového řízení k novele občanského zákoníka zohlednili i specifické práva sjednaná ve prospěch 100 000 nájemníků těchto bytů, jedná se o velmi výrazné procento nájemníků a nájemních bytů.

Dovedu si rovněž představit situaci, že stát chystanou novelu tyto nájemníky poškodí, neochrání jejich práva vyplývající ze Smlouvy o prodeji OKD a v konečném důsledku tak bude čelit případným žalobám ze strany poškozených nájemníků těchto bytů. A takový scénář si určitě nepřeji.

děkuji
s pozdravem
Roman Macháček

Odpověď Milana Taraby:
Vážený pane inženýre,
zdravím Vás a Váš kolektiv z Prahy. Přijměte ujištění, že se Sdružení nájemníků ČR za nájemníky bytů OKD postaví v souladu s Vaším požadavkem. Stanovisko Vám zašleme poté, co bude v rámci připomínkového řízení zpracováno.
M. Taraba

Obdobnou žádost jsme také adresovali na Ministerstvo pro místní rozvoj