Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Uspěli jsme s odvoláním, ministerstvo financí ale svou odpověď Evropské Komisi znovu odmítlo zveřejnit

Ministerstvo financí nám odmítlo poskytnout svou odpověď z 18.6.2010 na otázky Evropské komise týkající se nedovolené veřejné podpory při prodeji OKD. Naše sdružení proto v této vypracovalo tzv. "rozklad", resp. odvolání.

S tímto odvoláním jsme uspěli a ministr financí původní zamítnutí zrušil.
Naše žádost o zpřístupnění korespondence byla ale znovu Ministerstvem financí zamítnuta.

Průběh komunikace s Ministerstvem financí v této věci:
04.11.2010: Nové zamítnutí zpřístupnění korespondence, pdf
21.10.2010: Ministerstvo ruší původní zamítnutí a jeho odůvodnění, pdf
15.09.2010: Sdružení se odvolává proti zamítnutí, pdf
15.09.2010: Ministerstvo zamítá zpřístupnění korespondence s EK, pdf
04.08.2010: Sdružení znovu vyzývá Ministerstvo financí, aby poskytlo svou odpověď, kterou odeslalo Evropské Komisi, pdf
19.07.2010: Ministerstvo odpovídá na žádost o poskytnutí korespondence, korespondenci ale neposkytuje, pdf
02.07.2010: Sdružení žádá Ministerstvo financí, na základě zákona o svobodném přístupu k informacím , aby poskytlo svou odpověď, týkající se nedovolené veřejné podpory při prodeji OKD, kterou adresovalo Evropské Komisi, pdf

Odvolání jsme v této věci podali také k UOHS a Evropské Komisi.

s pozdravem
Roman Macháček,
předseda Sdužení nájemníků BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 9 let společně proti korupci a rozkrádání státního majetku.