Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Článek

Kancelář sdružení

Kancelář Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ v Ostravě - Porubě na Hlavní třídě bude k dispozici opět tuto středu, tj. 4.5.2011 (první středa v měsíci). Pozor - tento termín je v této chvíli poslední, znovu by měla být kancelář k dispozici až v září.

Zdeněk Bakala definitivně prohrál spor o gaunera

Pražský vrchní soud dnes potvrdil rozhodnutí soudu nižší instance - označení "gauner" je pro prodnikatele Zdeňka Bakalu přiměřené. Podnikatel Zdeněk Bakala (sponzor ODS, TOP09, VV) se tak stal zřejmě první podnikatelem v historii České republiky, který má oficiálně potvrzeno označení gauner od nezávislých soudů.

Senát zmírnil novelu občanského zákoníku, Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ bylo u toho

Senát PČR projednával 16.března 2011 novelu občanského zákoníku a zmírnil pasáž týkající se rozhodnutí soudu o případné úpravě výše nájemného. Senátoři tak vyhověli žádosti Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ.

Oficiální informace Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ získáte na oficiálních akcích našeho sdružení

Upozorňujeme nájemníky bytů OKD a členy našeho sdružení BYTYOKD.CZ, že oficiální informace našeho sdružení týkající se kauzy bytů OKD máte možnost získat na těchto webových stránkách nebo na oficiálních akcích našeho sdružení a v oficiálních tiskovinách našeho sdružení.

Analýza návrhu RPG

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ si nechalo vypracovat právní posouzení posledního návrhu RPG, výsledky s doporučením dalšího postupu nyní zveřejňujeme (9.3.2011). JUDr. Hana Marvanová rovněž odpovídá na řadu otázek, které by mohly nájemníky v bytech OKD zajímat.

BYTYOKD.CZ analyzuje návrhy RPG, nájemníkům poskytneme další instrukce do 7.března 2011

Nájemníci bytů OKD (dnes RPG) obdrželi v těchto dnech další odpověďi na své protinávrhy s upraveným návrhem RPG. Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ odpovědi RPG analyzuje.

Nájemní smlouvy s inflační doložkou po skončení deregulace

U nájemních smluv s inflační doložkou platnou po skončení deregulace by se nájmy od 1.1.2011 měly zvedat již jen o inflaci.

Pozor na tzv. "pojištění právní asistance", nemusí Vám poskytnout požadovanou ochranu

Některé pojišťovny (AXA, D.A.S) nabízejí nájemníkům bytů OKD tzv. pojištění právní asistance za cca 1000 Kč za rok, které je má údajně chránit v případě právních sporů se společností RPG Byty. Jak jsme ale zjistili, mohou to být jen vyhozené peníze, které požadovanou ochranu nezajistí.

Suverenita Jany Bobošíkové se zařadila mezi sponzory BYTYOKD.CZ

Suverenita Jany Bobošíkové poskytla Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ sponzorský dar ve výši 50 000,- Kč. Děkujeme.

Sněmovna se znovu zabývala porušováním privatizační smlouvy ze strany RPG Industries

Poslanecká sněmovna se znovu zabývala kauzou byty OKD a odmítla odpověď ministra financí Miroslava Kalouska na písemnou interpelaci Lubomíra Zaorálka týkající se porušování privatizační smlouvy ze strany RPG Industries.

Jak reagovat na nové návrhy rozesílané RPG, protinávrh č.3

V této chvíli máme k dispozici 2 vzorové reakce RPG (z dnešního dne) na protinávrhy nájemníků:
1. reakce RPG v případě smlouvy na dobu neurčitou
2. reakce RPG v případě Smlouvy na dobu určitou podepsané po 31.3.2006
Podklady jsme poslali JUDr. Marvanové k právnímu posouzení.

Návrh odpovědi nájemce č.3 (31.1.2011), JUDr. Hana Marvanová:

Nenechte si vnutit smlouvu na dobu určitou, doporučení Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ je nadále naprosto konzistentní

Naše doporučení nájemníkům bytů OKD (RPG), jak by měli reagovat na výhružky RPG a upravené návrhy je nadále naprosto konzistetní. Pokud to není nutné, nepřistupovat na nevýhodné návrhy RPG Byty.

Již 1758 nájemníků zaslalo společnosti RPG Byty svůj protinávrh

K dnešnímu dni již 1758 nájemníků bytů OKD (RPG) zaslalo společnosti RPG Byty svůj protinávrh. S nájemníky, kteří RPG zaslali své protinávrhy, bude RPG dále o smluvních podmínkách vyjednávat.

PF 2011

PF2011

Do 31.12.2010 je třeba RPG Byty doručit odpověď na jejich návrhy

Jak jsme již dříve upozorňovali, existují dvě základní možnosti, jak reagovat:

Reakce na upravený návrh RPG Byty, upravený protinávrh

V těchto dnech obdrželi nájemníci bytů OKD (RPG) upravený návrh společnosti RPG Byty. Ten lze rovněž chápat jako odpověď na původní protinávrhy a připomínky ze strany nájemníků.

Akce Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ ve Frýdku byla úspěšná, další budou pokračovat

Pozor: SON otevřeně kope za zájmy RPG

Doporučení dalšího postupu, kterou SON slibovalo nájemníkům bytů OKD nedodalo, místo toho se Sdružení nájemníků ČR (SON, předseda Milan Taraba, místopředseda Vozárik) dohodlo s RPG na účasti ve společných komisích.

Jak postupovat: Hlavní závěry právní analýzy, protinávrh

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ zveřejňuje hlavní závěry právní analýzy týkající se postupu při deregulaci nájemného a uzavírání nových nájemních smluv v bytech RPG Byty s.r.o. a také příklad možného protinávrhu. Závěry obsahují základní návod, jak postupovat.

Právní analýza týkající se postupu při deregulaci nájemného a uzavírání nových nájemních smluv v bytech RPG

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ zveřejňuje Právní analýzu týkající se postupu při deregulaci nájemného a uzavírání nových nájemních smluv v bytech RPG Byty s.r.o., které pro sdružení BYTYOKD.CZ vypracovali experti na problematiku bytového práva.

Jak v této chvíli postupovat, dílčí doporučení, dotazy

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ připraví do 7.12.2010 návod pro nájemníky v bytech OKD, jak reagovat na návrhy společnosti RPG Byty. Doporučujeme nájemníkům bytů OKD, aby vyčkali na výsledek analýzy a v této chvíli návrhy RPG neakceptovali.

1. Rekapitulace situace

Kancelář Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

Máte zájem o informace z první ruky týkající se kauzy byty OKD? - přijedeme k Vám

Těší nás velký zájem nájemníků bytů OKD o aktuální informace a doporučení, jak vůči RPG efektivně postupovat. Pokud máte zájem o novinky v kauze byty OKD přímo ve Vaší lokalitě, zorganizujte setkání nájemníků. Přijedeme k Vám, budete mít zaručené informace z první ruky a bez rizika.

Smlouva na dobu určitou s automatickým prodlužováním - jak jste ji získali?

Dle stanoviska RPG jsou údajně smlouvy na dobu určitou s automatickým prodlužováním (a smluvním nájemným) neplatné. Tyto smlouvy přitom Bakalova společnost nájemníkům mnoho let systematicky vnucovala. Řada nájemníků podlehla nátlaku RPG a podepsala v minulosti tyto smlouvy. Je to i Váš případ? Napište nám!

Nepodepisujte návrh RPG Byty ani nové nájemní smlouvy

V těchto dnech společnost RPG byty rozesílá nájemníkům bytů OKD (RPG) údajně výhodné návrhy dodatků ke stávajícím nájemním smlouvám nebo dokonce smlouvy nové. Vyzýváme nájemníky bytů OKD, aby v této chvíli nepřistupovali na žádné dodatky ke stávajícím nájemním smlouvám ani nepodepisovali smlouvy nové a už vůbec ne pod časovou tísní!

Stát zahajuje arbitráž s RPG Industries o 30 mil. Kč za porušení privatizační smlouvy

Ministertvo financí zahájilo přípravu další arbitráže se společností RPG Industries SE podnikatele Z. Bakaly.

Pozvánka: Výroční členská schůze Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ již 23.11.2010!

Ostrava - Rada Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ svolává Výroční členskou schůzi Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ, se sídlem Nádražní 923/118, 702 00, Moravská Ostrava, IČ:22722912.

RPG pořádalo tiskovou konferenci k otázce nájmů v roce 2011

RPG dnes pořádalo tiskovou konferenci, kde oznámilo své rozhodnutí týkající se výše nájmů v bytech OKD (RPG) v roce 2011 s výhledem na další roky. Potvrdil se náš odhad - společnost oznámila, že v roce 2011 zvýší nájmy o 7.5 Kč/m2, RPG rovněž slíbilo určité slevy pro seniory a sociálně slabé.

Uspěli jsme s odvoláním, ministerstvo financí ale svou odpověď Evropské Komisi znovu odmítlo zveřejnit

Ministerstvo financí nám odmítlo poskytnout svou odpověď z 18.6.2010 na otázky Evropské komise týkající se nedovolené veřejné podpory při prodeji OKD. Naše sdružení proto v této vypracovalo tzv. "rozklad", resp. odvolání.

Odpověď ministra financí na interpelaci Lubomíra Zaorálka týkající se zastavování bytového fondu OKD

Ministr financí Miroslav Kalousek odpověděl na písemnou interpelaci místopředsedy Poslanecké sněmovny PČR Lubomíra Zaorálka týkající se bytového fondu OKD. Lubomír Zaorálek popsal problém se zastavováním bytového fondu OKD bankám a žádal ministra financí o vysvětlení, proč je ministerstvo financí v této věci nečinné.

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.