Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Stížnost na advokátní kancelář Allen & Overy posoudí kontrolní rada České advokátní komory

Stížnost Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ na střet zájmu u advokátní kanceláře Allen & Overy posoudí nejvyšší kontrolní orgán České advokátní komory.

Advokátní kancelář Allen & Overy připravovala pro stát Smlouvu o prodeji OKD v roce 2004. Její právníci také až do naší stížnosti také posuzovali pro ministerstvo financí otázky, které se týkaly Smlouvy a jejího plnění. V odborném stanovisku také ministerstvu tvrdili, že smlouva majiteli umožňuje závazky vůči nájemníkům jednoduše vypustit.

Jak se ukázalo, Smlouva je nevyvážená, smluvní závazky jsou obtížně vymahatelné, státu i nájemníkům hrozí vysoká majetková újma. Jak zjistilo Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ, tato kancelář pracovala ale zároveň také pro kupujícího, tedy podnikatelskou skupinu Zdeňka Bakaly.

Proto jsme v této věci podali 23.10.2009 stížnost k České advokátní komoře a o této závažné skutečnosti jsme informovali Ministerstvo financí, premiéra Fischera a také jsme se obrátili na Transparency International.

Advokátní komora nám nyní v dopise oznámila, že naši stížnost bude projednávat nejvyšší kontrolní orgán České advokátní komory - kontrolní rada.

Roman Macháček, předseda BYTYOKD.CZ

Související:
Byty OKD: Pomohli se smlouvou, dnes radí, jak ji obejít, Aktualne.cz
Právní kancelář, která připravovala Smlouvu, pracovala také pro protistranu. Státu hrozí újma ve výši 35-55 mld. Kč
Představení kanceláře Allen&Overy, str.9/14