Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Stížnost na advokátní kancelář Allen & Overy posoudí kontrolní rada České advokátní komory

Stížnost Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ na střet zájmu u advokátní kanceláře Allen & Overy posoudí nejvyšší kontrolní orgán České advokátní komory.

Advokátní kancelář Allen & Overy připravovala pro stát Smlouvu o prodeji OKD v roce 2004. Její právníci také až do naší stížnosti také posuzovali pro ministerstvo financí otázky, které se týkaly Smlouvy a jejího plnění. V odborném stanovisku také ministerstvu tvrdili, že smlouva majiteli umožňuje závazky vůči nájemníkům jednoduše vypustit.

Jak se ukázalo, Smlouva je nevyvážená, smluvní závazky jsou obtížně vymahatelné, státu i nájemníkům hrozí vysoká majetková újma. Jak zjistilo Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ, tato kancelář pracovala ale zároveň také pro kupujícího, tedy podnikatelskou skupinu Zdeňka Bakaly.

Proto jsme v této věci podali 23.10.2009 stížnost k České advokátní komoře a o této závažné skutečnosti jsme informovali Ministerstvo financí, premiéra Fischera a také jsme se obrátili na Transparency International.

Advokátní komora nám nyní v dopise oznámila, že naši stížnost bude projednávat nejvyšší kontrolní orgán České advokátní komory - kontrolní rada.

Roman Macháček, předseda BYTYOKD.CZ

Související:
Byty OKD: Pomohli se smlouvou, dnes radí, jak ji obejít, Aktualne.cz
Právní kancelář, která připravovala Smlouvu, pracovala také pro protistranu. Státu hrozí újma ve výši 35-55 mld. Kč
Představení kanceláře Allen&Overy, str.9/14

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.