Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Stát zahajuje arbitráž s RPG Industries o 30 mil. Kč za porušení privatizační smlouvy

Ministertvo financí zahájilo přípravu další arbitráže se společností RPG Industries SE podnikatele Z. Bakaly.

K porušení Smlouvy o prodeji OKD došlo v roce 2006, když vlastníci vyvedli v rozporu s touto Smlouvou 44 000 bytů OKD do realitní společnosti RPG Byty s.r.o. Bytový fond OKD ale neměl po dobu 5 let měnit vlastníka, aniž by byly byty přednostně nabídnuty jejich nájemcům.

Naše sdružení si nechalo v této věci v roce 2009 zpracovat právní analýzy, které potvrdily, že vyvedením bytového fondu OKD do realitky RPG Byty bez souhlasu Ministrstva financí, došlo v roce 2006 k porušení privatizační Smlouvy.
Shromáždili jsme navíc materiály, které prokazují, že Bakalova firma v minulosti žádala stát o souhlas, ale ten nedostala. Přesto bytový fond vyvedla. Koneční vlastníci 44 000 bytů OKD jsou dodnes utajeni.

Proto jsme se již v minulém roce opakovaně obraceli na Ministerstvo financí a politiky s žádostí o vymáhání sankcí za porušení Smlouvy. Ministerstvo začalo 30 mil. Kč vymáhat v únoru 2010. Po té ihned vstoupil do sporu právník Amsterdam, RPG se stáhlo z arbitráže se státem (čl. 7.6(d) Smlouvy). RPG dále opakovaně požadovalo čas na smírčí řešení sporu, Ministerstvo financí poskytlo lhůtu do konce srpna.

Nyní Ministerstvo financí přistoupilo k arbitráži.
Celou situaci průběžně monitorujeme.

Roman Macháček, předseda SN BYTYOKD.CZ

Další informace naleznete zde: Stát žádá v arbitráži po Bakalově firmě 30 milionů za privatizaci bytů, iDNES.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 9 let společně proti korupci a rozkrádání státního majetku.